Savjetovanje za poduzetnike

Savjetovanje za poduzetnike

Usluga individualnog savjetovanja namjenjena je poduzetnicima kojima je potrebna pomoć oko izrade prodajne strategije, osmišljavanju prodajnih poruka i optimizaciji poslovnih procesa.

 

U čemu smo stručni?

Prodajna strategija

♦ Kreiranje jedinstvenog prodajnog prijedloga

♦ Prezentacija proizvoda/usluge/ideje

♦ Diferencijacija naspram tržišta

Komunikacija

♦ Komunikacija prema dobavljačima ili klijentima

♦ Pregovaranje s klijentima

♦ Komunikacija prema zaposlenicima

Projekcije

♦ Evaluacija investicije - očekivani povrat

♦ Izračun profitablinosti

♦ Projekcija troškova/prihoda

Poslovni procesi

♦ Automatizacija i izrada poslovnih procesa

♦ Izrada prodajnih metrika

♦ Izrada metrike bonusa

Želite dogovoriti sastanak?