Voditeljske vještine

Voditeljske vještine

Uloga voditelja nadilazi samo ostvarenje ciljeva i dostizanje rezultata.

Način na koji će voditelj s timom ostvariti ciljeve i rezultate često je važniji od trenutnih rezultata.

Dugoročno, dobar voditelj stvara pozitivno radno okruženje, inspirira i motivira članove tima da rade zajedno prema zajedničkom cilju i postignu izvanredne rezultate.

Uspješni voditelji koriste svoje vještine i prilagođavaju svoj stil upravljanja kako bi se članovi tima osjećali cijenjeno, poštovano kako bi sa svojim sposobnostima doprinijeli rezultatima tima.

 

Istražite treninge za razvoj voditeljskih vještina

Efektivna komunikacija

Efektivna komunikacija je neophodna ako želimo imati motiviran i angažiran tim koji će pridonijeti ostvarenju zajedničkih ciljeva. 
Trening efektivne komunikacije za cilj ima osnažiti vještine voditelja i managera kako bi stvorili ili ojačali povjerenje i koherentnost tima.
Nakon treninga polaznici će saznati kako nam komunikacija pomože u upravljanju timom i stvaranju zajedništva, ali i što se događa kada komunikacije nema ili je loša.

Na treningu ćete saznati:
dart, game, bull's eye-155726.jpg

 • Kako nas članovi tima doživljavaju?
 • Koji su preduvjeti efektivne komunikacije?
 • Kako ostvariti rapport s članovima tima?
 • Koja je uloga verbalne, neverbalne i paraverbalne komunikacije u vođenju?
 • Kako koristiti komunikacijske alate za efikasnu komunikaciju:
  • aktivno slušanje
  • asertivna komunikacija
  • afirmativna komunikacija
 • Kako primiti i kako dati povratnu informaciju
 • Kako voditi “težak” razgovor?

Trening je namjenjen svima koji žele efektivno komunicirati na svom radnom mjestu.
Posebno je namjenjen voditeljima, managerima, team-leaderima, supervizorima, voditeljima projekta koji svakodnevno komuniciraju sa svojim timom.

Primjena DISC metodologije u vođenju tima

Arbiz, komunikacijski profiliPrepoznavanje i prilagodba različitim stilovima komunikacije je esencijalna vještina koja nam pruža mogučnost da komuniciramo učinkovito, utječemo na motivaciju tima, te bolje razumijemo svoj tim i suradnike.

Na treningu će polaznici naučiti koja su četiri osnovna komunikacijska profila, njihov stil komunikacije te naučiti na koji način možemo korititi to znanje pri formiranju, vođenju i motiviranju tima.
Nakon treninga sudionici će biti svjesni vlastitog komunikacijskog stila i znati prilagoditi svoj pristup različitim komunikacijskim profilima što će ojačati timsku komunikaciju i utjecati na stvaranje pozitivne radne atmosfere.

Trening odgovara na pitanja:dart, game, bull's eye-155726.jpg

 • Što su komunikacijski profili i zašto su važni u vođenju tima?
 • Koji je moj stil komunikacije – prednosti i mane
 • Kako prepoznati komunikacijski profil članova tima koristeći neverbalnu komunikaciju?
 • Kako nam komunikacijski profili mogu pomoći prilikom formiranju tima?
 • Kako nam komunikacijski profili mogu pomoći prilikom motivirati tim?
 • Kako se prilagoditi različitom komunikacijskom profilu i komunicirati učinkovitije?

Trening je namjenjen svima koji žele kvalitetnije poznavati sebe i ljude u svojoj okolini.
Izuzetno je koristan voditeljima, managerima, team-leaderima, supervizorima, voditeljima projekta koji vode ili surađuju sa velikim brojem ljudi.

Prezentacijske vještine

Arbiz, prezentacijske vještine. edukacija, radionicaPovjerenje u nadređenog, motivacija tima i spremnost na izazove uvelike ovisi o dojmu samopouzdanosti koje nadređeni ostavlja na tim.
Dobre prezentacijske vještine pomažu voditelju ili manageru da zrači samopouzdanošću i u najizazovnijim situacijama.

Trening prezentacijskih vještina za voditelje i managere za cilj ima ojačati prezentacijske vještine polaznika kako bi bili uvjerljiviji, samopozdaniji i spremniji na sve izazove koji su pred njima.
Nakon treninga polaznici će naučiti kako koristiti prezentacijske vještine kako bi utjecali na angažman i motiviranost tima, ali i na koji način prezentirati ideje i stavove nadređenima i kolegama.

Trening odgovara na pitanja:dart, game, bull's eye-155726.jpg

 • Jesu li dobre prezentacijske vještine rezervirane isključivo za ekstroverte?
 • Prezentiramo li samo kada “držimo prezentaciju”?
 • Kako prezentacijske vještine utječu na naš kredibilitet u organizaciji?
 • Što su  prezentacijske vještine?
 • Kako jasno prezentirati ideju?
 • Kako jasno prezentirati loše vijesti?
 • Kako angažirati i motivirati tim?
 • Prezentacijske tehnike u svakodnevnom radu

Trening je namjenjen voditeljima, managerima, PM-ovima, KAM-ovima i svima koji žele osnažiti svoju uvjerljivost i žele naučiti kako jasno artikulirati čak i najkompleksnije informacije. Trening se preporuča i svima koji imaju strah od javnog nastupa ili javnog govorenja.

Feedback tehnike i razvoj zaposlenika

Arbiz feedback, povratna informacijaVještina davanja i primanja povratne informacije, odnosno feedback-a i danas mnogim voditeljima i managerima predstavlja izazov.
Kvalitetano i pravovremeno davanje feedback-a utječe na elan našeg tima, utječe na poboljšanje produktivnosti rada i stvara poticajnu radnu atmosferu.

Kroz trening sudionici će saznati zašto je feedback važan u vođenju i razvoju ljudi , te na koji način primjeniti feedback kao sredstvo usmjeravanja i razvoja zaposlenika.
Nakon treninga sudionici će naučiti kako, kada i gdje primjeniti feedback, te koju tehniku je poželjno koristiti ovisno o kontekstu i razvojnoj fazi zaposlenika.

Trening odgovara na pitanja:dart, game, bull's eye-155726.jpg

 • Služi li feedback samo za korekciju?
 • Zašto je feedback bitan u razvoju zaposlenika?
 • Koje feedback tehnike daju najbolje rezultate?
 • Koliko često dati feedback?
 • Koja je uloga polu(godišnjih) razgovora u razvoju i da li je to dovoljno?
 • Kako koristiti  feedback metode
  • sandwich
  • feedforward
  • DIAMOND
  • STAR
 • Kako znati koju metodu feedbacka odabrati?
 • Kako primiti feedback?
 • Što nakon feedback-a?

Trening se preporuča svima kojima radna uloga uključuje upravljanje ili razvoj zaposlenika. Posebno je koristan za voditelje, managere, voditelje timova, mentore i zaposlenike ljudskih resursa.

Određivanje prioriteta - time managment

Time managment, prioritetiEfikasno upravljanje vremenom i prioritetima uveliko povećava radnu produktivnost, smanjuje stres i utječe na poboljšanje odnosa.
Na treningu će se sudionici upoznati sa alatima i vještinama za kvalitetnije upravljanje vremenom i prioritetima.
Nakon treninga polaznici će naučiti kako efikasno upravljati prioritetima, planirati i organizirati radne zadatke, te naučiti kako se nositi s vanjskim faktorima.

Trening odgovara na pitanja:dart, game, bull's eye-155726.jpg

 • Zašto je vrijeme naš najvrijedniji resurs?
 • Koji su najčešći “kradljivci” vremena?
 • Kako nam matrica prioriteta pomaže da budemo efikasniji?
 • Koji alati nam pomažu da kvalitetnije upravljamo vremenom?
 • Kako smanjiti utjecaj vanjskih faktora?

Trening je namjenjen svima koji žele znati kako upravljati prioritetima i kako efikasno koristiti svoje vrijeme.
Trening preporučujemo managerima, voditeljima i zaposlenicima koji žele povećati svoju produktivnost.

SMART postavljanje ciljeva

Smart postavljanje ciljevaBilo da postavljamo ciljeve sebi ili zaposlenicima, način na koji postavimo ciljeve utjecat će na motivaciju za dostizanje istih.
Na treningu ćete naučiti  koje su najčešće greške pri postavljanju ciljeva, te na koji način postaviti ciljeve da budu motivirajući.
Nakon radionice sudionici će znati kako koristiti SMART metodologiju za postavljanje ciljeva tako da oni budu motivirajući.

Trening odgovara na pitanja:Arbiz, teme, target, cilj

 • Što je SMART metodologija i kako se koristi?
 • Kako nam SMART postavljanje ciljeva pomaže u ostvarenju cilja?
 • Kako sebi postaviti motivirajući cij?
 • Kako zaposlenicima postaviti motivirajući cilj?
 • Kako pratiti izvršenje ciljeva?

Trening je namjenjen voditeljima, managerima i direktorima koji žele biti efektivniji u ostvarenju ciljeva.
Trening preporučujemo svima koji žele naučiti kako biti produktivniji koristeći efektivno postavljanje ciljeva.

Basic excel za voditelje

Excel spreadsheetsTablični kalkulatori, odnosno popularne Excelice su neizostavan dio poslovanja.
Ovaj trening je namijenjen svima koji excel tablice koriste prvenstveno za povremeno kreiranje tablica i izvještaja. Na treningu se bavimo uređenjem tablica, uvjetovanim formatiranjem, izradom jednostavnih grafikona, validacijom podataka te jednostavnom manipulacijom i obradom podataka uz korištenje automatskih funkcija.
Nakon treninga polaznici će ovladati osnovnim excel vještinama za rad.

 • Arbiz, teme, target, ciljuređenje tablica
 • conditional formating i njegove primjene
 • validacija podataka
 • sortiranje
 • primjena automatskih  funkcija
 • usporedba seta podataka (dvije tablice)
 • izrada grafikona

Trening preporučujemo voditeljima i managerima koji Excel koriste prvenstveno za čitanje podataka, izradu grafikona, uređenje tablica i povremenu obradu podataka.

Advanced excel za voditelje

Excel spreadsheetsNapredni excel trening foksusira se na izradu i obradu tablica, korištenju osnovnih formula, s naglaskom na brojevne, logičke, financijske i datumske. Kroz trening polaznici će se susresti i s tipovima podataka, njihovom manipulacijom, izradom složenijih grafova te povezivanjem podataka i grafova sa vanjskim aplikacijama (npr. Powerpoint).

dart, game, bull's eye-155726.jpg

 • Tipovi formula
 • Izrada i imenovanje tablica
 • Korištenje osnovnih logičkih, brojevnih, financijskih i datumskih formula
 • Izrada grafikona
 • Uređivanje grafikona
 • Povezivanje podataka s vanjskim aplikacijama
 • Povezivanje grafikona s vanjskim aplikacijama

Trening preporučujemo svima koji se svakodnevno u radu koriste excelom i često manipuliraju podacima te kreiraju i obrađuju tablice.
Trening ne preporučujemo onima koji nemaju potrebe za izradom tablica i grafikona.

Expert excel za voditelje


Excel spreadsheetsExpert excel trening obrađuje

Trening odgovara na pitanja:dart, game, bull's eye-155726.jpg

 • Št

Zanimaju vas treninzi za voditelje?